Publicaties

Verschenen:

Praktische gespreksvoering

12 jaar na de 1e druk verscheen in mei 2019 in de 10e oplage de 3e druk van dit boek. Sinds deze druk schrijft Liesbeth Ruijs mee aan het boek en zij is ook verantwoordelijk voor de website. Op grond van wensen van lezers om sneller to the point te komen en praktisch te worden, is met name het beginhoofdstuk herschreven.

Het boek gaat in op de basisvaardigheden van het tweegesprek. Het biedt beknopte theorie en regels voor gespreksvoering en geeft veel praktische aanwijzingen en tips voor het goed laten verlopen van een gesprek. Het boek start met het alledaagse gesprek bij een kennismaking. Stap voor stap worden de vormen per hoofdstuk ingewikkelder: het loopt van feitengesprek via attitudegesprek naar probleemverhelderend gesprek en slechtnieuws-gesprek. Er wordt aandacht besteed aan interculturele communicatie en de Human Social Functioningmethode van Eugene Heimler. De dialogen en de praktijkvoorbeelden maken het boek geschikt voor studenten die pas beginnen met gespreksvoering maar ook voor degenen die al veel ervaring hebben en hun vaardigheden willen bijspijkeren. Bij het boek hoort een website en voor docenten is er op die website een handleiding voor het geven van lessen aan de hand van het boek.

Het boek is bedoeld voor sociale opleidingen in het hoger onderwijs, maar kan ook gebruikt worden om met zelfstudie je gespreksvaardigheid te verbeteren.

Praktische gespreksvoering is te bekijken en te bestellen via de link:

http://www.managementboek.nl/boek/9789047300120/praktische_gespreksvoering_wim_donders?=affiliate=1110

————————————————————————————-

2 Coachende Gespreksvoering

Dit boek is een vervolg op Praktische gespreksvoering. Ik heb de redactie bij dit boek. De vraag van de uitgever was: een boek met dezelfde mix van praktijk en theorie, waarbij de meest gangbare gespreksvoeringsmethodes aan de orde komen. Er zijn auteurs aangetrokken die vanuit eigen ervaring met groepen en individuele coachingsgesprekken schrijven over de praktijk en theorie van een methode. 

Derde herziene druk juni 2016

kaft3edrkljn16

Na twee drukken en vijf oplagen, bleek er behoefte aan een herziening. Het hoofdstuk Criteriumgericht interview verhuisde naar de website van het boek.

Er zijn twee nieuwe hoofdstukken toegevoegd:
– Coachen bij verlies:  het gaat om het coachen bij een verlies, van werk, van idealen of van een geliefde.
– Conflictcoaching: bij mediation in een conflictsituatie staat de oplossing centraal. Bij conflictcoaching gaat het om het leren omgaan met een conflict: de mensen staan centraal. 

In het boek komen na de inleiding aan de orde:

– Coachen
– Oplossingsgericht werken
– Coachen bij verlies
– Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)
– Rationeel Emotieve Training (RET)
– Mediation
– Motiverende gespreksvoering
– Systeemtheorie en coaching
– Conflictcoaching
– Biografisch werken met de HSF-methode: het levensfragmenten-gesprek

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen komt de theorie van een methode aan de orde. Bij het boek wordt  een website uitgebracht met extra oefeningen en toetsen: www.coachendegespreksvoering.nl. Alleen voor docenten is er op die website  een handleiding voor training in iedere methode. Zie hieronder.

Coachende gespreksvoering is te bekijken en te bestellen via de link:

http://www.managementboek.nl/boek/9789059317055/coachende_gespreksvoering-wim_donders?affiliate=1838

Op www.coachendegespreksvoering.nl/docenten kunnen docenten terecht voor het aanvragen van een beoordelingsexemplaar van deze boeken. Voor docenten is een handleiding geschreven voor het geven van een training in gespreksvoering. Voor de stof van beide boeken zijn trainingsbijeenkomsten uitgeschreven, voor Praktische gespreksvoering gaat het over zestien trainingsbijeenkomsten en voor Coachende gespreksvoering over twintig plus de twee lessen over het hoofdstuk Criteriumgericht interviewen dat uit de eerste en tweede druk van het boek, dat vervallen is in de derde druk. Via de site die hierboven genoemd is, zijn de handleiding en de trainingen gratis aan te vragen.

Wil je iets kwijt over deze boeken, mijn e-mailadres is: wajdonders@gmail.com

————————————————————————————-

3 Artikelen over mijn aanpak

In verschillende tijdschriften heb ik  gepubliceerd over mijn manier van  coachen.


De artikelen van de laatste tijd staan in ‘Message’, Vakblad van de Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche.
1 Gezond worden door energie, september 2016

2 Het dwarse stuitje van Barbara, december 2016

3 De buik van Olivia, september 2017

Wil je een artikel lezen, mail me: wajdonders@gmail.com